Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Konto sbírky pro Spolek Prohandicap se nám rozrostlo o dalších 11 000,- Kč.  Sbírka pro Spolek Prohandicap, o které jsme psali a kterou jsme započali začátkem roku akcemi ve firmě PULS a kině SVĚT Chomutov, pokračovala třetí akcí s prodejem kabelek v Klubu aktivních seniorů v Jirkově. I zde se prodávali kabelky od dárců a další výrobky „Šikulek“ z MěÚSS Jirkov. Do pokladniček tak přibyly další potřebné peníze a my moc děkujeme paní Mileně Karbusové z klubu seniorů za pomoc při uskutečnění této akce.

Dalším počinem byli nadcházející Velikonoce, kdy jsme na recepcích středisek U DUBU a na Mládežnické prodávali výrobky z naší keramické dílny k velikonoční výzdobě.

Celkem se nám tedy zatím povedlo vybrat cca 34 000,- Kč, které budou použity k zajištění svozu a doprovodu handicapovaných dětí z Jirkova do školy a ze školy.

Sbírka bude pokračovat dalšími akcemi, při kterých se budeme snažit přispět do potřebného rozpočtu Spolku.

Chtěli bychom ještě jednou Všem, kteří nám pomáhají a v budoucnu budou pomáhat moc poděkovat a věřit, že se jim jejich pomoc druhým v dobrém vrátí.