Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

To vše se konalo dne 28.5.2019 v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov. 

Vše začalo naším přihlášením do projektu Lepší svět – který vyhlásil GLOBUS, s naší vizí zřídit pro naše klienty vlastní kinokavárnu.   V hlasovací soutěži jsme vyhráli 1. místo a získali na vznik kinokavárny 120 000,- Kč, dalších 15 000,- jsme získali v soutěži Poslání pečovat, kde jsme také obsadili 1. místo.

Naším plánem bylo, aby místnost sloužila jako společenská kavárna (jak pro klienty, tak jejich rodinné příslušníky), promítací sál, na školení zaměstnanců, k pořádání vystoupení, koncertů a výstav.

Začátkem roku jsme se dali do rekonstrukce a zařizování stávající klubovny a 28.5. jsme tedy mohli slavnostně spustit její provoz. Zároveň jsme v našem novém prostoru zahájili vernisáží výstavu akademické malířky Mileny Talaváňové-Pilné, která k naší velké radosti i se svou rodinou na vernisáž dorazila. Paní malířce bude v letošním roce 96 let a žije v domově v Krabčicích.

Slavnostního otevření se ujala paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová, starostka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, důležitým hostem byl ředitel Globusu Chomutov Ing. Jan Šamša a další vzácní hosté zpěvačka a patronka našeho zařízení Olga Lounová spolu s herečkou Jitkou Asterovou.

Po společném zahájení provozu videokavárny se ve velké jídelně konal koncert Olgy Lounové pro naše klienty. Při společném zpívání s Olgou a hereckém vyprávění Jitky Asterové odpoledne rychle ubíhalo a všichni litovali, že je konec. Rozloučení bylo jako vždy vřelé a veselé a úplně všichni se již těší na příště. 

 

Konto sbírky pro Spolek Prohandicap se nám rozrostlo o dalších 11 000,- Kč.  Sbírka pro Spolek Prohandicap, o které jsme psali a kterou jsme započali začátkem roku akcemi ve firmě PULS a kině SVĚT Chomutov, pokračovala třetí akcí s prodejem kabelek v Klubu aktivních seniorů v Jirkově. I zde se prodávali kabelky od dárců a další výrobky „Šikulek“ z MěÚSS Jirkov. Do pokladniček tak přibyly další potřebné peníze a my moc děkujeme paní Mileně Karbusové z klubu seniorů za pomoc při uskutečnění této akce.

Dalším počinem byli nadcházející Velikonoce, kdy jsme na recepcích středisek U DUBU a na Mládežnické prodávali výrobky z naší keramické dílny k velikonoční výzdobě.

Celkem se nám tedy zatím povedlo vybrat cca 34 000,- Kč, které budou použity k zajištění svozu a doprovodu handicapovaných dětí z Jirkova do školy a ze školy.

Sbírka bude pokračovat dalšími akcemi, při kterých se budeme snažit přispět do potřebného rozpočtu Spolku.

Chtěli bychom ještě jednou Všem, kteří nám pomáhají a v budoucnu budou pomáhat moc poděkovat a věřit, že se jim jejich pomoc druhým v dobrém vrátí.

 

V sobotu dne 2.3.2019 se v rámci akce „Skrytý potenciál ženy“ v chomutovském kině Svět konal prodej a dražba kabelek, které jsme nashromáždili od dárců během měsíce ledna a února, a nebylo jich málo celkem asi cca 300 ks. V sobotu dopoledne jsme se opravdu báli, jak celá naše akce dopadne a s trémou jsme vstupovali do kina. Celá atmosféra nás velmi potěšila a velký zájem také.

V loňském roce jsme požádali Krajský úřad o povolení Sbírky pro Spolek PROHANDICAP Jirkov. A protože jsme nechtěli jen tak vybírat peníze, uspořádali jsme pro tuto sbírku dvě akce.

První se konala ve firmě PULS investiční s.r.o. a byla určena jak zaměstnancům Pulsu, tak zaměstnancům MěÚSS Jirkov, tedy hlavně ženám. V průběhu odpoledne měly možnost seznámit se s aktuálním trendem v kosmetice a líčení, vyzkoušet relaxační křeslo, nové trendy v kuchyni, navštívit kadeřnici nebo si nechat zkontrolovat funkci svého těla, a to vše za symbolický poplatek, který putoval do pokladniček Sbírky. Samozřejmě nechybělo něco dobrého k jídlu a pití.                               Pak přišel zlatý hřeb odpoledne - prodej a dražba kabelek, které jsme již na naši výzvu  dostávali od různých dárců. Mnoho kabelek  toto odpoledne našlo své nové majitelky, ale hlavní akcí bylo výše zmíněné odpoledne v kině Svět.

Po dvou uspořádaných akcích jsme nechali příslušný úřad rozpečetit pokladničky a částka, kterou jsme vybrali a která bude použita v rámci Spolku Prohandicap na svoz dětí do školy a ze školy, nás velmi potěšila. Vybrali jsme krásnou částku 22 630,- Kč. Máme z událostí, kde se projeví neskutečná lidská solidarita, velkou radost, myslíme si, že to byl nádherný projekt, který se nám povedl. Jsme moc rádi a moc děkujeme našim spoluorganizátorům firmě PULS Investiční s.r.o., jejich personální ředitelce Mgr. Daně Mašlové a kosmetickému studiu Le Charme s.r.o. jednatelce Marii Šárové Truplové za neskutečnou podporu a pomoc s uspořádáním této sbírky.

 

Zároveň děkujeme i všem dárcům a kupujícím, kteří se do tohoto projektu zapojili a tím vyjádřili i svoji důvěru k naší práci. 

V předvelikonočním čase každoročně v MěÚSS Jirkov pořádáme „Velikonoční zábavu“. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy se v podvečer 9.4. na Mládežnické a 11.4.2019 U Dubu začali scházet naši klienti a ostatní hosté. Již úvodní písničky v podání skupiny Úlet, jenž nás celým podvečerem provázela ve spojení s výstupem našich sociálních pracovníků navodila tu správnou atmosféru, která byla ještě umocněna výzdobou a občerstvením v duchu Velikonoc a jara. Během večera si zúčastnění zasoutěžili v malování vajíček či pletení pomlázky a soutěží se zúčastnili jak klienti, tak jejich rodinní příslušníci, ale i členové kapely se zaměstnanci.  Úvodního slova a přivítání se opět ujala paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová a místostarostka Jirkova Dana Jurštaková, které popřály Všem krásnou zábavu a krásné jarní dny.  Všichni, kteří velikonoční zábavu navštívili, si ji moc užili a spokojeni se rozcházeli domů.

 

Jako každý rok jsme i letos oslavili období masopustu zábavou se skupinou „Úlet“. Ale ještě předtím, než masopustní veselí začalo jsme přivítali vzácného hosta pana Ing. Tomáše Vondrušku z firmy AURA MEDICAl s.r.o. jejíž spolumajitel pan Ing. Pavel Zavadil se rozhodl věnovat finanční částku na dar pro MěÚSS Jirkov.  Zástupce firmy za námi z Prahy přijel se sponzorským darem, kterým byl nový elektrický vozík pro našeho klienta.

Dárek byl slavnostně předán jeho budoucímu uživateli. Předání se spolu s hostem ujala ředitelka MěÚSS Jirkov Mgr. Eva Šulcová, starostka města Jirkova Mgr. Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková.

Pak se již rozběhla samotná zábava doplněná o vystoupení s masopustní tématikou, vystoupením číslo jedna byl průvod masopustních kostýmů, dalším ptačí tanec nebo třeba pěvecké vystoupení v maskách.

 

Zábava se opět vydařila a plnému sálu se nechtělo rozejít, ale zároveň se již všichni těší na další, která nás čeká před Velikonocemi.

           

Krásný projekt Ježíškova vnoučata, kterého se ujal český rozhlas pokračoval před Vánoci i v tomto roce. My v MěÚSS Jirkov jsme se do projektu stejně jako v loňském roce přihlásili a nahráli jsme některá přání našich klientů. Bohužel všechna přání splnit nešlo, to, když si například senior se slabým srdíčkem přeje seskok padákem, tam i když je nám to líto nemůžeme dovolit takové přání ze zdravotních důvodů splnit. Opět nás překvapilo, jakou rychlostí byla přání našich seniorů rozebrána a s jakou ochotou je dárci plnili. 

A přání samotná to nebyly žádné drahé movité věci, ale například návštěva hokejového utkání chomutovských „Pirátů“, návštěva stadionu Slavie a shlédnutí jejich zápasu nebo například návštěva divadla a krásné přání panenky, kterou seniorka ani jako malá nikdy nedostala.

Přání, která se postupně plnila dělala radost, ale jsou tam i přání, která se budou plnit až v roce 2019 například výlet na lanovku.

Děkujeme moc rozhlasu za projekt věnovaný seniorům, a hlavně úžasným lidem, kteří se do projektu jako „ježíšci“ zapojili a plnili nezištně všechna přání. Přejeme Všem dárcům Vše nejlepší v novém roce.

Paní Štěpánka Hanzelková se narodila přímo na štědrý den. Přišla k nám do MěÚSS Jirkov z Jindřichova Hradce, aby byla co nejblíže ke svému vnukovi.  Oslavu narozenin si užila předem 18.12.2018 u nás na středisku Mládežnická. „Tolik slávy pro jednu starou ženskou,“ podivovala se s úsměvem seniorka u bohatě prostřeného stolu a se zástupem gratulantů.Společně s ní u prostřeného stolu  zasedli další prosincoví oslavenci, kterým bylo většinou více než devadesát let.  Popřát Všem přišli i zástupci z města Jirkova v čele se starostkou Darinou Kováčovou. Vystoupil sbor chomutovského gymnázia Comodo, který přinesl dárečky pro všechny oslavence, a hlavně zazpíval oslavenčinu oblíbenou písničku z repertoáru Karla Gotta, kterého má celý život ráda.  Zahrál i harmonikář a vystoupili ti nejmenší žáčci z mateřské školky.  Všichni si dali něco dobrého a celé dopoledne si hezky užili.

4. října 2018 jsme v Městském ústavu sociálních služeb slavnostně otevřeli novou výstavní síň, která vznikla z klubovny v prvním patře našeho zařízení.  Se vznikem a otevřením nám velmi pomohli manželé Zvalovi z Jirkovské galerie, kteří si tu naši vzali pod patronát a za to jim patří velký dík. Při výběru prvního vystavujícího bylo rozhodnuto rychle, kdo by to měl být jiný než velký jirkovský patriot, bývalý učitel pan Jaroslav Cinybulk se svými nádhernými fotografiemi, tentokrát na téma „Přivaděč v Jirkově“.

Na úvod přišly zazpívat děti z 1. ZŠ Jirkov, pak vernisáž zahájila paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová a poté dostal slovo autor fotografií. Výstavní prostor byl do posledního místečka zaplněný a věříme, že si výstavu přijdou prohlédnout i zájemci z řad rodinných příslušníků a široké veřejnosti.

„Cesta kolem světa“, tak to bylo téma zábav, které se v posledním zářijovém týdnu uskutečnily v MěÚSS Jirkov jak ve středisku na Mládežnické, tak U Dubu.

Nejdříve účastníky na „palubě“ přivítaly krásné letušky, pak je přišel pozdravit sám kapitán letadla a pak již za dvě hodiny obletěli celý svět.

Na své cestě navštívili turecké tanečnice i s výukou břišního tance, podívali se do vzdáleného Japonska, kde je prováděli pravé japonské gejši a samozřejmě ochutnali zdejší speciality. Celý let hrála k tanci skupina Úlet, která jako pokaždé roztančila obě „paluby“.

Všichni účastnice se skvěle bavili a již se moc těší co si pro ně naši zaměstnanci připraví příště.