Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Odborné sociální poradenství je ambulantní a terénní sociální služba, která je určena pro osoby ve věku od 15 let, kteří jsou v krizi, žijící v sociálně vyloučených komunitách, jsou komerčně zneužívané. Také pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby se zdravotním postižením a seniory.

Cílem služby je pomoci zlepšit tíživou sociální situaci klientům, kteří ji sami chtějí řešit a usilovat o to, aby znali svá práva a povinnosti nebo byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Poskytováním odborného poradenství chceme snižovat jejich míru sociálního vyloučení nebo alespoň zabránit prohlubování tohoto stavu.

Chceme umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce i přirozené vztahové sítě, podpořit osoby z cílové skupiny v možnosti žít běžným způsobem.

Odborné sociální poradenství také pomáhá klientům získat náhled na příčiny, jež dovedly do jejich tíživé sociální situace.

Posláním služby je poskytnout RADU, POMOC A PODPORU lidem především se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovně právní vztahy a zaměstnanost (uplatnění na trhu práce) a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé sociální situace klientů.

Rada, pomoc a podpora je klientům poradny poskytována formou odborného sociálního poradenství, právního poradenství a formou podpory v oblasti psychoterapeuta a mediace.
 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. sociálně terapeutické činnosti,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Na konzultace je třeba se PŘEDEM OBJEDNAT! Objednání je možné telefonicky, osobně, písemně či elektronicky.

Oblasti poradenství na které se naše poradna specializuje:

DLUHOVÁ problematika, včetně insolvence

 • Předluženost, exekuce, dluhy, pomoc se sepsáním a podáním návrhu na povolení oddlužení, podpora v průběhu insolvenčního řízení, pomoc s komunikací s exekutory a věřiteli, vzdělávat klienty a širší veřejnost v dluhové problematice realizované prostřednictvím konzultací, přednášek, odborných seminářů, diskuzí a cvičení)
 • Jsme akreditovanou osobou u Ministerstva spravedlnosti ČR, číslo akreditace AO-018_2017 (akreditace zde).

RODINNÉ poradenství a poradenství v oblasti mezilidských vztahů

 • Pomoc se sepsáním návrhu na svěření do péče a úpravu a vymáhání výživného, návrhu na sporný/nesporný rozvod a vypořádání společného jmění manželů, mediace.

Poradenství v oblasti DĚDICTVÍ A OPATROVNICTVÍ

PRACOVNĚ PRÁVNÍ poradenství

 • Pomoc se zprostředkováním zaměstnání, včetně sepsání životopisu.

BYTOVÉ poradenství

 • Pomoc se získáním bydlení/ubytování

Pomoc v orientaci v SYSTÉMU DÁVEK státní sociální podpory, hmotné nouze, dávek pro osoby se zdravotním postižením, důchodového systému apod.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

 • Základní stabilizace klienta v jeho přirozeném prostředí.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc klientovi rozpoznat rizikové chování (projevy šikany, týrání, zneužívání) a znát možnosti, jak se jim bránit nebo jim předcházet.
 • Uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta v obstarávání osobních záležitostí.
 • Asistence při jednáních na OSSZ, Úřadu práce, při návštěvě lékaře apod.
 • Asistence při jednáních s OSPOD, PČR, soudem a navazujícími službami.
 • Asistence při kontaktu s věřiteli a exekutory, zajištění dodržování práv klienta při výkonu exekuce apod.

Klienti naší Poradny můžou využít bezplatné konzultace u odborníků:

Právní poradenství – JUDr. Ivana Zamazalová

Psychoterapie, konzultace v oblasti rodinných vztahů, péče o děti, osobní psychické potíže – PeadDr. Vladimír Šik

Mediace – JUDr. Anna Beková – zapsaná mediátorka.

Od 1.7.2019 je Poradna podpořena v rámci projektu realizovaného za podpory EU - Cesta z dluhů v Jirkově CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544 více zde.

V rámci tohoto projektu jsou zřízeny dvě nové poradenské ambulance a to v ulici Krušnohorská 1675 a Ervěnická 1147. V rámci projektu je také rozšířeno právní poradenství a nově je dostupná bezplatná pomoc a podpora formou mediace pro cílovou skupinu projektu.

Od 21.10.2019 je Poradna podpořena v rámci projektu realizovaného za podpory EU – Auta pro terén CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011602 více zde.

 

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562
43111 Jirkov

 

E-mail: poradna@meussj.cz
Datová schr.: yqz8ynn
Telefon: 474 684 432
Fax: 474 684 308

S
oc. pracovník:
Mobil: 774 422 012

 

Ukázat na mapě města


Veřejný závazek odborného poradenství

 


Provozní hodiny

kancelář

 

Po  Zavřeno
Út     8:30 - 11:30
Út pro objednané   12:00 - 17:00
St     7:30 - 11:30
Čt     8:30 - 11:30
Čt pro objednané   12:00 - 17:00
    7:30 - 11:30
pro objednané   12:00 - 14:00

 

Provozní hodiny

terén

 

Po   7:30 - 11:30
    12:00 - 16:00
Út Zavřeno
St   8:30 - 11:30
    12:00 - 17:00
Čt   7:30 - 11:30
    12:00 - 14:00
  7:30 - 11:30
    12:00 - 14:00