Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

 

U Dubu

 

Cílovou skupinu klientů pobytové služby Domova se zvláštním režimem tvoří osoby od 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči jiné fyzické osoby.

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence prožít důstojný život. Poskytnout jim péči s důrazem na individuální přístup zaměřený na jejich specifické potřeby. Umožnit těmto osobám uspokojovat potřeby v prostředí, kde jsou minimalizovány rizika ohrožující je nebo jejich okolí. Vytvářet pro ně prostředí a podmínky, které jsou bezpečné, srozumitelné a odpovídají jejich specifickým potřebám. Služba je poskytována s cílem umožnit klientům realizovat jejich specifické potřeby, poskytnout jim přiměřenou ochranu a současně zajistit pomoc a podporu v souladu s jejich stupněm závislosti.

Pobytová sociální služba Domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky, kteří v průběhu realizace kladou důraz na individuální potřeby klienta, podporují jeho dovednosti a schopnosti, a to prostřednictvím individuálního plánování.
 

 

Máte zájem podívat se, v jakém prostředí a za jakých podmínek je služba poskytována?


Doporučujeme Vám, abyste s sebou vzali někoho z Vašich blízkých, nebo třeba i odborníka z praxe, hlavně ale člověka, který Vám pomůže vyhodnotit, zda naše služby budou to nejlepší pro Vaše blízké a dokáže Vám zprostředkovat nezávislý náhled na řešení životní situace.


Hledáte vhodnou službu pro svého blízkého, který již nemůže zůstávat dál ve svém původním prostředí?


Role třetí osoby, kterou jste se rozhodl plnit ve vztahu k Vašemu blízkému je velmi zodpovědná a my jsme ochotni Vám pomoci radou a informacemi, které Vám mohou řešení usnadnit.


Rádi Vás uvítáme a umožníme Vám prohlédnout si prostory domova.
 

Ubytování

Výše uvedená služba je provozována v objektu u Dubu 1562, Jirkov. Objekt se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, pošty a zdravotního střediska. Jedná se o čtyřpodlažní budovu, kde je zajištěn i bezbariérový přístup bočním vchodem. Objekt je vybaven třemi osobními a jedním evakuačním výtahem, všechny prostory mají bezbariérový přístup. Prostory využívané k poskytování služby Domova se zvláštním režimem jsou umístěny v prvním a druhém podlaží. Ubytování klientů je možné na jednolůžkových nebo dvoulůžkových ubytovacích jednotkách, které jsou vybaveny standardním nábytkem. Uspořádání a rozložení nábytku je přizpůsobeno potřebám klientů odkázaným na pomoc druhé osoby. Nedílnou součástí těchto jednotek je sociální zařízení, které je převážně s bezbariérovým vstupem.

Domov se zvláštním režimem je rozdělen na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou část je opatřen elektronickým zámkem. Elektronickými zámky s číselným kódem je opatřen hlavní vstup i oba boční východy uzavřené části DZR. Cílem používání elektronických zámků je minimalizace rizika opuštění Domova klientem, bez vědomí personálu. 

Klientům jsou k dispozici také společné prostory v objektu (jídelna, klubovny, terapeutická dílna, místnost pro věřící a malá prodejna se smíšeným zbožím), mohou využívat i další dodavatelské služby jako je kadeřnice nebo pedikúra.

K objektu patří i prostorná zahrada, která je z části přístupná i pro vozíčkáře. V bezbariérové části je pergola, dále je zde prostor určený pro pořádání společenských akcí nebo jej lze využít individuálně k relaxaci a odpočinku.

 

Stravování

Součástí poskytované služby je celodenní zajištění stravy. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy s ohledem na specifika stravování odpovídající věku a potřebám klientů Domova se zvláštním režimem. Strava je podávána 6x denně v pravidelných časech. Objednávka stravy je umožněna výběrem z jídelního lístku nebo je podávána dle diety určené lékařem. V případě potřeby lze  řešit problém v oblasti výživy prostřednictvím nutričního specialisty, který  sestaví individuální stravovací plán.

Volný čas

Klienti mohou využít bohatou nabídku aktivit zaměřených na jejich potřeby. Nabízené činnosti jsou zaměřeny především na udržování schopností a dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu a na posílení motoriky. Patří sem zájmové a aktivizační činnosti, rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí. Aktivity probíhají většinou přímo na oddělení Domova se zvláštním režimem. Klienti mají možnost účastnit se také aktivit a akcí pořádaných mimo oddělení (např. cvičení pro seniory, procvičování paměti, vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události). Zapojení do společenského života v okolí je možné realizovat při společenských a kulturních akcí pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu.

Plánování volnočasových aktivit a společenských událostí pořádaných poskytovatelem vychází z přání, potřeb a schopností klientů. Vítáme, pokud se klienti aktivně zapojí i do plánování služby. S nabídkou, jak trávit volný čas, jsou klienti pravidelně seznamováni a přehled plánovaných událostí je k dispozici i na nástěnkách.

 

Každému, kdo se rozhodne realizovat změnu místa bydlení a přistěhuje se do domova, je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i těžkou životní situaci, se kterou se lidé s demencí potýkají. Tým pracovníků spolupracuje na sestavení plánu, jak nejlépe pomoci klientovi seznámit se s novým prostředím a novými lidmi. Pracovníci vycházejí z životního příběhu klienta, jeho zájmů a zvyků. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který se mu věnuje a již od prvních dnů společně plánují potřebnou péči a podporu.

Cílem je, aby se nový klient postupně adaptoval na nové prostředí a mezi ostatní obyvatele.

 

Péče

Běžná denní pomoc a podpora je klientům poskytována zaměstnanci, kteří je podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s klientem a vychází ze stupně závislosti na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.

 

 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Pro zdravotní služby poskytované v Domově se zvláštním režimem nepožadujeme k žádnému z odborných ošetřovatelských výkonů realizovaných všeobecnými sestrami písemný informovaný souhlas pacienta. Ošetřovatelské výkony jsou realizovány na základě svobodného souhlasu pacienta, a to verbálního či neverbálního.

Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem a je hrazena z veřejných prostředků prostřednictvím smluvních pojišťoven.

Ošetřovatelská péče je poskytována klientovi, kterému ji indikoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si klient volí sám. 

V Domově se zvláštním režimem nejsou poskytovány žádné nadstandartní služby, ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je klientovi hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven.

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby zde naleznete  Domácí řád Domova se zvláštním režimem.

 

 

Název služby:
Název poskytovatele:

Místo poskytované služby:
IČO:

Zřizovatel:
Telefon:
E-mail:

Kapacita služby:
Služba poskytována od:
Identifikátor služby:
Forma služby:
Domov se zvláštním režimem
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.

U Dubu 1562
46787682
město Jirkov
+420 474 684 432
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
80 (počet lůžek)
1. 1. 2013
7032621
pobytová služba s nepřetržitým provozem

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562
43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Datová schr.: yqz8ynn
Telefon: 474 684 432
 

 

Ukázat na mapě města

 

Naše certifikáty


Formuláře ke stažení

 

 

 Žádost o čerpání pobytové služby

 

Poukaz na vyšetření ORP

 

Vyjádření lékaře

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

 

 

Veškeré formuláře jsou uložené ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com