Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Fakultativní služby

 

Cena

Nákup mimo zařízení (nad rámec individuálního plánu) 40,- Kč / 1 nákup
Odvoz osobním vozidlem MěÚSS Jirkov (použití vozidla sřidičem za účelem převozu nábytku)

6,50 Kč / 1 kilometr 133,- Kč /1 hodina řidiče 

- účtuje se každá započatá půlhodina

Rehabilitační služby
Klasická částečná masáž 90,- Kč/30 minut 25,- Kč/každých dalších 10 minut
Individuální LTV – léčebná tělesná výchova 76,- Kč/30 minut 25,- Kč/každých dalších 10 minut
Vodoléčba 30,- Kč/30 minut 6,- Kč/každých dalších 10 minut
Priessnitzovy zábaly - kompletní 135,- Kč/30 minut
                                částečný 75,- Kč/20 minut