Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Fakultativní služby

 

Cena

Nákup mimo zařízení (nad rámec individuálního plánu) 40,- Kč / 1 nákup
Odvoz osobním vozidlem MěÚSS Jirkov (použití vozidla sřidičem za účelem převozu nábytku)

6,50 Kč / 1 kilometr 133,- Kč /1 hodina řidiče

- účtuje se každá započatá půlhodina