Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100
Služba

Cena

  1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
120,- Kč / 1 hodina

- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

- Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 

- Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (nácvik sebeobsluhy)

 

- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 
  1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
120,- Kč / 1 hodina

- Pomoc při úkonech osobní hygieny

 

- Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

- Pomoc při použití WC

 
  1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 

- Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

59,- Kč / 1 oběd / den

- Dovoz jídla – město Jirkov

10,- Kč / 1 oběd / den

- Donáška jídla - DPS

10,- Kč / 1 oběd / den

- Dovoz obědů – okolní obce

20,- Kč / 1 oběd / den

- Pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč / 1 hodina

- Příprava a podání jídla a pití

120,- Kč/ 1hodina
  1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 

- Běžný úklid a udržování domácnosti

120,- Kč / 1 hodinu

- Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

120,- Kč/1 hodina

- Donáška vody

120,- Kč/ 1 hodina

- Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva

120,- Kč/ 1 hodina

- Běžné nákupy a pochůzky (včetně pochůzky po úřadech, donáška prádla v DPS Mládežnická)

120,- Kč/ 1 hodina

- Velký nákup (vybavení domácnosti)

115,- Kč/1 úkon

- Praní, žehlení ložního i osobního prádla v prádelně včetně dopravy

50,- Kč/ 1 kg

- Praní, žehlení ložního i osobního prádla v domácnosti klienta

50,- Kč/ 1 kg

- Mandlování ložního prádla v prádelně

30,- Kč/ 1 kg
  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 

- Doprovázení dětí do školy, školských zařízení, k lékaři a zpět

25,- / 1 hodina

- Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,- Kč/ 1 hodina

        - Neodhlášená ( neprovedená návštěva ) - storno poplatek

60,- Kč / úkon

Pozn.:Úkony jsou účtovány dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Služby Odborné sociální poradny jsou poskytovány zdarma.