Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz
Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 210,- Kč/ den
Strava 156,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 366,- Kč /den
Celkem úhrada za měsíc 10.980,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 181,66 Kč/ den
Strava 156,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 337,66 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 10.130,- Kč / měsíc

Hodnota potravin*

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 17,- Kč
Svačina 7,- Kč
Oběd 31,- Kč
Svačina 7,- Kč
Večeře 32,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“