Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100
Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 210,- Kč/ den
Strava 170,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 380,- Kč /den
Celkem úhrada za měsíc 11.400,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 181,66 Kč/ den
Strava 170,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 351,66 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 10.550,- Kč / měsíc

Hodnota potravin*

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 18,- Kč
Svačina 8,- Kč
Oběd 32,- Kč
Svačina 8,- Kč
Večeře 27,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“