Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz
Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 210,- Kč/ den
Strava 150,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 360,- Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 10.800,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 181,66 Kč/ den
Strava 150,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 331,66 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 9.950,- Kč / měsíc

Výše úhrady za poskytnutou péči je účtována za kalendářní měsíc ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.
Rozsah sjednané péče je vpříloze č.1 Vymezení rozsahu oblasti péče vzávislosti na stupni soběstačnosti.

Hodnota potravin *

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 17,- Kč
Svačina 7,- Kč
Oběd 31,- Kč
Svačina 7,- Kč
Večeře 26,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“