Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100
Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 210,- Kč/ den
Strava 161,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 371,- Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 11.130,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 181,66 Kč/ den
Strava 161,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 342,66 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 10.280,- Kč / měsíc

Výše úhrady za poskytnutou péči je účtována za kalendářní měsíc ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.
Rozsah sjednané péče je vpříloze č.1 Vymezení rozsahu oblasti péče vzávislosti na stupni soběstačnosti.

Hodnota potravin *

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 18,- Kč
Svačina 8,- Kč
Oběd 32,- Kč
Svačina 8,- Kč
Večeře 27,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“