Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Program konference

čas téma přednášky přenášející
7:45 - 8:20 prezentace účastníků  
8:30 - 9:00 zahájení konference - přivítání účastníků, hostů, přednášejících  
9:00 - 9:20 zástupce města Jirkova, Krajského úřadu, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a MPSV  
9:25 - 10:00 Prim. MUDr. Tomáš Turek  
10:15 - 11:00 Proč a jak hodnotit funkční stav geriatrických klientů MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
11:05 - 11:20 přestávka  
  dopolední program - 1. blok  
11:25 - 12:10 Práva uživatelů v návaznosti na individuální plánování Mgr. Dana Pivrncová
12:15 - 12:50 Prezentace poznatků ochránkyně práv ze systematických návštěv zařízení pro seniory Mgr. Romana Jakešová
12:55 - 13:45 přestávka na oběd  
  odpolední program - 2. blok  
13:45 - 14:00 IS Cygnus  
14:00 - 14:45 Asistivní technologie Ing. Petr Panýrek
    RNDr. Jiří Schlanger
    Jiří Hasman
14:50 - 15:30 Sexuální asistence, její obsah a fungování, vymezení aktivní a pasivní asistence, hranice mezi sexuální asistencí a sociální službou  
15:30 - 16:00 diskuze  

Konference je akreditována

pro zdravotnický personál (dle vyhlášky č. 423/2004 ve smyslu novel č. 321/2008 a č. 4/2010 Sb.), sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získají osvědčení celoživotní vzdělávání (dle zákona 108/2006 Sb.).

Vstupné 490,-