Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Program konference

čas téma přednášky přenášející
8:00 - 8:30 prezentace účastníků  
8:30 - 8:50 zahájení konference - přivítání účastníků, hostů, přednášejících Mgr. Eva Šulcová
8:50 - 9:35 „Rizika v návaznosti na funkcní klasifikaci seniorů“, diskuze MUDr. Zdeněk Kalvach, Csc.
9:40 - 10:25 „Úskalí práce s rodinou“, diskuze PhDr. Martina Venglářová
10:25 - 10:35 přestávka  
10:35 - 11:20 „Proměny stáří“, diskuze Mgr. Michaela Veselá APSS CR
11:25 - 12:10
„Velká novela zákona o sociálních službách a další aktuality
z pohledu MPSV“, diskuze
Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddeěení
koncepce sociálních služeb MPSV
12:15 - 13:00 přestávka na oběd  
13:05 - 13:50 „Odpovědnost zamestnance za škodu“, diskuze JUDr. Vladimír Hort
13:55 - 14:10 „Představení programu Cygnus 2 a Irepadu“ Eva Vajdová
14:10 - 14:55
„Řízení o nepřípustnosti držení v zarízení sociálních služeb,
svéprávnost a možnosti řešení z pohledu sociálních služeb
a veřejných opatrovníku“, diskuze
Mgr. Petr Mach
14:55 - 15:20 závěrečná diskuze  
15:30 - 16:00 závěr - předávání certifikátu  

Konference je akreditována

pro zdravotnický personál (dle vyhlášky č. 423/2004 ve smyslu novel č. 321/2008 a č. 4/2010 Sb.), sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získají osvědčení celoživotní vzdělávání (dle zákona 108/2006 Sb.).

Vstupné 550,-