Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

Seznam článků

Zveme Vás na již tradiční 8. ročník konference na téma

Jak zvládnout stres a jak nevyhořet

17. září 2019            8:00 – 16:00 hodin

Jirkovské divadlo

Konference je určena pro pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry, laické pečovatele, ale svou volbou témat je zajímavá i pro širokou veřejnost.