Informace pro dobrovolníky

„I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy.“
František z Assisi

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Kdo může být dobrovolníkem?

Dobrovolníkem v MěÚSS Jirkov může být osoba starší 15 let, která nabídne své znalosti a dovedností těm, kteří to potřebují.

Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale dle svých schopností ji vhodně doplňuje a pomáhá zpříjemnit klientům pobyt v domově.

Jak dobrovolník může pomáhat?

jako společník u klienta
při aktivizačních činnostech s klienty
pomoc při kulturních vystoupeních
pomoc při akcích v MěÚSS Jirkov (pravidelné zábavy, narozeniny klientů, apod.)
pomoc při akcích konaných mimo objekty organizace (doprovody klientů)
pomoc s výukou klientů na PC

Co mám dělat, když se chci stát dobrovolníkem?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku, na které Vám sdělíme podrobnější informace, společně si ujasníte, jak byste se mohl zapojit do dobrovolnické činnosti v MěÚSS Jirkov.

Těšíme se na Vás!

Dobrovolnická činnost v MěÚSS Jirkov probíhá ve spolupráci se Spolkem Prohandicap Jirkov www.prohandicap.cz

Přejít nahoru