Odlehčovací služba

Věk 18+

30 lůžek

Kvalita 5/5

Péče 24/7

Lékař

Bez bariér

Máte zájem o naše služby?

Pokračujte na stránku s informacemi pro zájemce o naše služby.

Pro koho je služba určena?

Odlehčovací služba

je krátkodobá, pobytová, sociální služba. Je určena osobám od 18. let věku. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost, například po prodělaném úrazu, mozkové příhodě, po dlouhodobé hospitalizaci, nebo z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním a zdravotním postižením.

Odlehčovací služba je také určena zájemcům, kteří chtějí udržet nebo znovu obnovit své dovednosti v běžných denních činnostech a jejichž cílem je v průběhu krátkodobého pobytu dosáhnout takové úrovně schopností, aby mohli žít kvalitním životem ve svém přirozeném sociálním prostřední bez závislosti na druhé osobě, s podporou osoby blízké nebo s využitím terénní pečovatelské služby.

Odlehčovací služba nabízí přechodné pobyty, v rozmezí od jednoho týdne až po dobu 3 měsíců. Posláním odlehčovací služby je posilovat fyzickou kondici a podporovat rozvoj soběstačnosti klienta v běžných denních činnostech natolik, aby se mohl vrátit zpět do domácího prostředí

Cíl služby

Cílem Odlehčovací služby

je prostřednictvím intenzivních, individuálních nácviků soběstačnosti v běžných denních činnostech, léčebné rehabilitace a relaxačních procedur, připravit klienta na domácí prostředí, nebo mu zajistit potřebnou péči v době, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout.

Kapacita

Kapacita je 30 lůžek

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových ubytovacích jednotkách.

Kvalita

Úroveň naší kvality péče je podložena certifikáty
TENA Expert – podpora kontinence a péče o klienty s inkontinencí (ESSITY)
Bazální stimulace (Basale – Stimulation in der Pflege)

Zdravotní péče

Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem. Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytují zdravotní sestry na základě ordinace lékaře.

Péče

24/7

Péči o klienty zajišťuje kvalifikovaný personál 24 hodin denně.
Zajištěn je i úklid a praní prádla.

Strava

Celodenní stravování

Klienti mají zajištěno celodenní stravování včetně dietního stravování, nebo individuálního jídelníčku, 5x ročně rautové snídaně.

Ostatní služby

Klienti odlehčovací služby mají příležitost ke kulturnímu životu (vystoupení umělců, koncerty v zařízení, klubová činnost, výlety, společenské večery s hudbou atd.). Klienti mohou využívat přímo v zařízení nabídky aktivizačních, kulturních a sociálně terapeutických činností. Aktivity jsou individuálně plánovány vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu klientů.
Během pobytu klienti aktivně využívají rehabilitace, mohou využít bazální stimulaci, masáže, relaxační místnost, nebo perličkovou vanu.
Klienti mohou využívat počítačovou místnost s připojením k internetu.
V zařízení je provozována kantýna, kadeřnictví a pedikúra.

Bez bariér

Všechny naše prostory jsou bezbariérové

Všechny ubytovací jednotky jsou bezbariérové, stejně tak jako prostory jídelny, přístupů na zahradu a podobně. Budova disponuje několika výtahy.

Úhradovníky

Ubytovací jednotkaDenní náklady
na jedno lůžko
Celkové měsíční
náklady
TypNázevPočet místnostíPočet lůžek
v místnosti
UbytováníStravaCelkem
1Jednolůžková11257 Kč210 Kč467 Kč14 010 Kč
2Dvoulůžková12250 Kč210 Kč460 Kč13 800 Kč
Platný od 1.1.2024

Služby za péči jsou hrazené dle skutečně stráveného času u klienta. Po dobu pobytu příspěvek na péči (Pnp) zůstává klientovi.

Přejít nahoru