O nás

Pár slov

O nás

Vítám Vás na stránkách Městského ústavu sociálních služeb.
Naším cílem bylo připravit pro Vás webové stránky obsahující  informace o službách, které Vám nabízíme. Najdete zde komu jsou služby určeny a co je třeba splnit proto, abyste je mohli čerpat Vy nebo Vaši blízcí.  Není to jen o pobytových službách, ale i o službách  terénních, nebo poradenských. Připravili jsme pro Vás kromě informací i spoustu fotografií z našich domovů, nafotili jsme prostředí, ve kterém naši klienti žijí, nezapomněli jsme ani ukázat naše zahrady, kde je možno za hezkého počasí trávit spoustu času. Je pro nás důležité, aby náš klient byl spokojený, k tomu potřebujeme také spokojené jeho okolí, které o něj spolu s námi pečuje. Rodina je náš partner, bez kterého bychom nemohli kvalitní péči zajistit. K tomu potřebujeme vzdělané profesionály se srdcem na pravém místě. Díky zaměstnancům, kteří svou práci odvádí kvalitně a s láskou jsme silnou profesionální organizací s hrdými zaměstnanci, kteří mohou, chtějí a umí služby poskytovat.

Mgr. Eva Šulcová
ředitelka

O nás

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je příspěvková organizace, která je financována z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov poskytují komplex služeb klientům v nepříznivé sociální situaci.

Poslání

Posláním organizace je prostřednictvím služeb rozvíjet, podporovat a zachovat důstojný život našich klientů. Při naplňování tohoto poslání vycházíme z individuálch potřeb klienta. Základním pilířem služeb je důraz na podporu a zachování původních dovedností a zvyků s respektováním životních postojů každého jednotlivce.

Cíl

Cílem MěÚSS Jirkov je prostřednictvím kvalifikovaného personálu zajistit klientům důstojný život s respektováním jejich práv a potřeb. Poskytovat klientům podmínky pro uplatnění vlastní vůle při řešení životní situace.

Certifikovaná péče
Jsme certifikovaní akreditovaným systémy kvality dle
ČSN EN ISO 9001:2016
Individuální plánování

Napříč našimi službami klademe důraz na individuální plánování služby s klientem s ohledem na jeho přání a potřeby.

Aktivity

Pro klienty pobytových služeb připravujeme bohatý výběr volnočasových aktivit a kulturních vystoupení.

Ubytování

Klienti pobytových služeb mají k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové ubytovací jednotky.
V Domě s pečovatelskou službou disponujeme garsoniérami a apartmány o rozloze 52 – 116 m2.

Vybavení

Tělocvična, vzdělávací místnost s přístupem na internet, relaxační místnost, kinokavárna, kantýna, kadeřnictví, knihovna, kuchyňka, dílna, keramická dílna.

Kvalifikovaný personál

Na odbornosti našeho personálu si velmi zakládáme. Zaměstnanci si mohou vybrat z rozmanité nabídky vzdělávacích akcí, seminářů a kongresů po celé republice. Nejvíce se zaměřujeme na individuální plánování, bazální stimulaci, specifikaci práce s lidmi s demencí, soběstačnost klienta v ADL. Účastníme se odborných stáží v jiných zařízeních. Pořádáme odborné konference, kulaté stoly a pravidelné interní vzdělávání.

V řeči čísel

Sociálních služeb
+
Kolegů
+
Klientů
+
Roků zkušeností
Přejít nahoru